עברית  |  English  |  Česky  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דף הבית >> גטו טרזיינשטאט >> הצהרת טרזין - יוני 2009
 
המקור באנגלית

1.
הצהרת טרזינשטט
על פי הזמנת ראש הממשלה של רפובליקת צ'כיה, אנו, נציגי 46 המדינות המפורטות
להלן, נפגשנו היום ה- 30 ביוני 2009 בטרזינשטט, במקום בו אלפי יהודים אירופאים
וקורבנות אחרים של רדיפות הנאצים מתו או נשלחו למחנות המוות במהלך מלחמת
העולם השנייה . אנו השתת פנו בוועידה בעניין נכסי עידן השואה שאורגנה על ידי
רפובליקת צ'כיה ושותפיה אשר התקיימה בפראג ובטרזינשטט בין ה- 26 ל- 30 ליוני
2009 , ודנו יחד עם מומחים ונציגים של ארגונים בלתי ממשלתיים בסוגיות חשובות
כגון רווחת ניצולי השואה וקורבנות אחרים של רדיפת הנאצים , רכוש דלא ניידי ,
בתי עלמין יהודיים ואתרי קבורה, חפצי אומנות שהוחרמו או נבזזו בידי הנאצים ,
חפצי יודאיקה ותרבות יהודית , חומרים ארכיוניים ואתרי חינוך, זיכרון, מחקר
והנצחה. אנו מצטרפים ומאשרים את האמור להלן;

הצהרת טרזינשטט על נכסי עידן השואה והסוגיות הקשורות לכך
* בהיותנו מודעים לכך שניצולי השואה וקורבנות אחרים של רדיפות הנאצים
הגיעו לגיל מתקדם וחשוב מאד לכבד את כבודם האישי ו לטפל בצרכי
הרווחה הסוציאלית שלהם כסוגיה בת דחיפות עליונה.

* בזוכרנו את הצורך לנצור ולזכור למען הדורות הבאים ולזיכרון נצח את
ההיסטוריה והמורשת היי חודית של השואה אשר השמידה שלושה רבעים
מיהדות אירופה , לרבות האופי המתוכנן מראש שלה, כמו פשעים נאציים
אחרים.

* תוך ציון ההישגים הממשיים של ועידת לונדון בעניין הזהב הנאצי משנת
1977 , וועידת וושינגטון בעניין נכסי עידן השואה משנת 1998 אשר התייחסה
לסוגיות מרכזיות הנוגעות להשבה ואשר הצליחה לקדם את הנושא והביאה
להתקדמות משמעותית בעשור שלאחר מכן . כמו כן תצוינה הצהרת
שטוקהולם מחודש ינואר 2000 , וועידת וילנה שנערכה בחודש אוקטובר
2000 בעניין נכסי התרבות שנבזזו בתקופת השואה.

* תוך הכרה בעובדה שעל אף הישגים אלה עדיין נותרו סוגיות מהותיות
הדורשות התמודדות כיוון שרק חלק מהרכוש המוחרם הושב או ניתן בגינו
פיצוי.
2.
* תוך התייחסות לדיונים של קבוצות העבודה והמושב המיוחד בעניין הרווחה
החברתית של ניצולי השואה , נקודות מבטם ודעותיהם הסוקרים
ומתייחסים ל סוגיות הנוגעות לרווחה החברתית של ניצולי שואה וקורבנות
אחרים של הרדיפה הנאצית , נכסי דלא ניידי , אמנות שהוחרמה על ידי
הנאצים, חפצי יודאיקה ורכוש תרבותי יהודי, חינוך, זיכרון ומחקר בנושא
השואה אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט של ועידת פראג ואשר יפורסמו
בפרוטוקול הועידה.

* תוך מודעות לאופי המשפטי הבלתי מחייב של הצהרה זו והאחריות
המוסרית הנובעת ממנה ומבלי לפגוע בדין וה התחייבויות הבינלאומיים
החלים.

.1 בהכירן בכך שניצולי השואה וקורבנות אחרים של השלטון הנאצי ומשתפי
הפעולה שלו סבלו מטראומה פיסית ונפשית חסרת תקדים במהלך התקופה
הקשה, המדינות המשתתפות מציינות את ה צרכים החברתיים ו הרפואיים
המיוחדים של כל הניצולים ו מעודדות ביד רמה את ה מאמצים הציבוריים
והפרטיים גם יחד במדינות השונות על מנת לאפשר להם לחיות בכבוד עם
הטיפול הבסיסי הנדרש הנובע מכך.

.2 ברושמן לפניהן את החשיבות של השבת רכוש דלא ניידי ציבורי ופרטי
השייך לקו רבנות השואה וקורבנות אחרים של רדיפות הנאצים , מעודדות
המדינות המשתתפות כל מאמץ שיעשה לתיקון תוצאות תפיסת רכוש בלתי
חוקית כ גון החרמה, מכירה בכפייה ומכירה מתוך א ילוץ של רכוש , שהיו
חלק מ הרדיפות של אותם חפים מפשע, יחידים וקבוצות, אשר רובם הגדול
מתו ללא יורשים.

.3 בהכירן בהתקדמות שחלה במחקר , זיהוי והשבה של נכסי תרבות על ידי
מוסדות ממשלתיים ומוסדות בלתי ממשלתיים במדינות מסוימות מאז
ועידת וושינגטון משנת 1998 בעניין הנכסים מעידן השואה ואישור עקרונות
ועידת וושינגטון בעניין נכסי אומנות שה וחרמו בידי הנאצים , מאשרות
המדינות המשתתפות כי קיים צורך דחוף בחיזוק ותמיכה במאמצים אלה
על מנת להבטיח פתרונות צודקים והוגנים בכל הנוגע לנכסי תרבות , לרבות
חפצי יודאיקה שנבזזו או נעלמו במהלך או כתוצאה מהשואה.

.4 בלוקחן בחשבון את התפקיד החיוני של הממשלות הלאומיות, ארגוני ניצולי
השואה וארגונים בלתי ממשלתיים המתמחים בתחום , קוראות המדינות
המשתתפות לגישה עקבית ויעילה יותר מצד המדינות והקהילה הבינלאומית

3.
כדי להבטיח באופן מלא ככל האפשר גישה לחומר רלבנטי לארכיונים תוך
כיבוד החקיקה הלאומית. כן מעודדות את המדינות והקהילה הבינלאומית
להקים ולתמוך בתכניות מחקר וחינוך בנושא השואה ופשעי ם נאצים
אחרים, בנושא טקסי ז יכרון ו הנצחה ושימור אתרי זיכרון במחנות ריכוז
לשעבר, בתי עלמין וקברי אחים, כמו גם, אתרי זיכרון אחרים.

.5 מתוך מודעות ל עליית האנטישמיות ו הכחשת השואה , קוראות המדינות
המשתתפות לקהילה הבינלאומית לעקוב ביתר שאת , להגיב בחריפות
לתקריות כאלה ולפתח אמצעים כדי להיאבק באנטישמיות.
רווחת ניצולי השואה וקורבנות אחרים של רדיפות הנאצים .
בהכירנו ב עובדה שניצולי שואה וקורבנות אחרים של רדיפות הנאצים , לרבות
כאלה שחוו את זווע ות השואה כילדים קטנים וחסרי ישע , סבלו מטראומה
פיזית ורגשית חסרת תקדים במהלך תקופה קשה זו.
בהיותנו מודעים למחקרים רפואיים המתעדים כי במקרים רבים התוצאה
הנובעת מ חוויות אלה היא נזק מועצם לבריאות, במיוחד בגיל מבוגר , אנו
נותנים עדיפות רבה לטיפול בצרכי הרווחה החברתיים ב ימי חייהם. אין זה
מקובל שאלה שסבלו כה רבות בחלק המוקדם של חייהם יחיו חיי דלות בסופם.

.1 בצייננו את העובדה כי ניצולי השואה וקורבנות אחרים של רדיפות הנאצים
הגיעו כיום לגיל מתקדם ויש להם צרכים רפואיים ו בריאותיים מיוחדים ,
אנו תומכים , בעדיפות גבוהה , במאמצים הקיימים, לטיפול בצרכי הרווחה
החברתיים של הקורבנות הקשישים ה פגיעים ביותר של רדיפות הנאצים
במדינותיהם - כגון, מניעת רעב, טיפול רפואי וטיפול בבית כפי הנדרש , כמו
גם אמצעים שיעודדו קשרים בין דור יים ויאפשרו להם להתגבר על בידודם
החברתי. צעדים אלה יאפשרו להם לחיות בכבוד בשנים הבאות . אנו
מעודדים מאד שיתוף פעולה בסוגיות אלה.

.2 אנו מציינים עוד כי מספר מדינות עשו שימוש במגוון מנגנונים יצירתיים כדי
להעניק סיוע לניצולי השואה וקורבנות אחרים של רדיפות הנאצים , לרבות
פנסיה מיוחדת, הטבות בביטוח סוציאלי למי שאינו תושב , קרנות מיוחדות
ושימוש בנכסים מרכוש ללא יורשים . אנו מעודדים את המדינו ת לשקול
פעולות אלה וחלופות לאומיות אחרות , ובנוסף אנו מעודדים אות ן למצוא
דרכים כדי להיענות לדרישות הניצולים.

4.
רכוש דלא ניידי
תוך שימת לב לכך ש ההגנה על זכויות קנייניות הינה מרכיב מהותי בחברה
דמוקרטית ובשלטון החוק,
תוך הכרה בנזק הבלתי ניתן ל כימות שנגרם ליחידים וקהילות היהודית
כתוצאה מהתפיסה הבלתי מוצדקת של רכוש במהלך השואה.
תוך הכרה בחשיבות ההשבה או הפיצוי בגין החרמות הקשורות לשואה שבוצעו
במהלך תקופת השואה בין השנים 1933-45 וכתוצאה מיידית שלה.
בציינן לפניהן את החשיבות של שיקום רכוש קהילתי ודתי דלא ניידי לחידוש
וחיזוק החיים היהודיים, הבטחת עתידם , סיוע בצרכי הרווחה של ניצולי
השואה וטיפוח שמירת המורשת התרבותית היהודית,

.1 אנו ממליצים, במקומות בהם הדבר עדיין לא הושג באופן יעיל , לעשות כל
מאמץ להשבה של רכוש שהיה בעבר רכוש יהודי קהילתי ודתי או על ידי
השבה בפועל או באמצעות מתן פיצוי, לפי המתאים, וכן,

.2 אנו סבורים כי חשוב, במקומות בהם הדבר לא הושג באופן יעיל , להתייחס
לתביעות הנוגעות ל רכוש פרטי של ניצולי השואה בדבר רכוש דלא ניידי
המוגשות על ידי בעלים קודמים , יורשים או חליפיהם, בין על ידי השבה
בפועל או פיצוי, לפי המתאים ביניהם, באופן הוגן, כולל ובלתי מפלה התואם
את החוקים והתקנות הלאומיים הרלבנטיים כמו גם הסכמים בינלאומיים .
על התהליך של השבה או פיצוי להיות מהיר, פשוט, נגיש, שקוף, לא מסורבל
ולא יקר עבור הגורם התובע ואנו מציינים חקיקה חיובית נוספת בתחום זה.
.3 אנו מציינים כי במדינות מסוימות רכוש ללא יורשים יכול לשמש מקור
לטיפול בצרכים החומריים של ניצולי השואה ולהבטיח המשך חינוך על
השואה, הגורמים לה ותוצאותיה.

.4 אנו ממליצים , במקומות בה ם הדבר לא נעשה , כי המדינות המשתתפות
בועידת פראג ישקלו יישום תוכני ות לאומיות כדי לטפל בנושא הרכוש דלא
ניידי שהוחרם על ידי הנאצים , פשיסטים ומשתפי הפעולה שלהם . אם
וכאשר יוקם על ידי ממשלת צ 'כיה המוסד האירופי למורשת השואה
בטרזינשטט, המוסד יקדם מאמץ בין ממשלתי לפ יתוח קווים מנחים לא
מחייבים ופרקטיקות מיטביות להשבה ופיצוי בגין תפיסה שלא כחוק של

5.
רכוש דלא ניידי אשר יפורסמו ביום השנה הראשון לועידת פראג ולא יאוחר
מ- 30 ליוני 2010 תוך כיבוד החוקים והתקנות הלאומיים הרלבנטיים , כמו
גם הסכמים בינלאומיים וציון כל חקיקה חיובית אחרת בשטח זה.
בתי עלמין ואתרי קבורה יהודיים
בהכירנו בכך שה הרס העצום שבוצע במהלך השואה ש ם קץ למאות שנים של חיים
יהודיים, וכלל השמדה של אלפי קהיליות יהודיות ב מרבית אירופה, והותיר אחריו
קברים ובתי קברות של דורות של משפחות יהודיות וקהילות ללא השגחה,
ומתוך מודעות כי השמדת העם היהודי הותיר ה אחריה שרידים אנושיים של מאות
אלפי קורבנות יהודים שנרצחו ב קברים המוניים בלתי מסומנים המפוזרים ברחבי
מרכז ומזרח אירופה,
אנו מעודדים רשויות ממשלתיות ומקומיות, כמו גם את החברה האזרחית ומוסדות
מתאימים, להבטיח כי קברים המוניים אלה יזוהו וי שתמרו וכי בתי הקברות
היהודיים יתוחמו , ישמרו ויוותרו בלתי מחוללים . ובמקרים המתאימים בהתאם
לחקיקה לאומית ניתן לשקול להכריז עליהם אתר הנצחה לאומי.
נכסי אמנות שהוחרמו ונבזזו על ידי הנאצים
בהכירנו כי נכסי אומנות ותרבות של קורבנות השואה וקורבנות אחרים של רדיפות
הנאצים הוחרמו, הופקעו ונבזזו על ידי הנאצים, הפשיסטים ומשתפי הפעולה שלהם
באמצעים מגוונים כולל גניבה, כפייה או החרמה , בהתבסס על נטישה , כמו גם
מכירות בכפייה ומכירות מתוך אילוץ במהלך תקופת השואה בין 1933-45 וכתוצאה
מיידית מכך,
בזכרנו את עקרונות ועידת וושינגטון בדבר נכסי אומנות שהוחרמו על ידי הנאצים
כפי שאומצו בועידת וושינגטון משנת 1998 , אשר מנו מערכת של התחייבויות מרצון
לממשלות, אשר התבססו על העקרון המוסרי שרכוש אומנותי ותרבותי שהוחרם על
ידי הנאצים מקורבנות השואה צריך להיות מוחזר להם או ליורשיהם באופן התואם
את החוקים והתקנות הלאומיים כמו גם התחייבויות בינלאומיות על מנת להשיג
פתרון צודק והוגן.

6.
.1 אנו מאשרים שוב את ת מיכתנו בעקרונות ועידת וושינגטון ב דבר נכסי
אומנות שהוחרמו על ידי הנאצים ומעודדים את כל הצדדים , לרבות מוסדות
ציבוריים ופרטיים ויחידים, ליישם אותם גם כן.

.2 בפרט בהכירנו כי השבה לא תוכל להתממש בהיעדר מידע על נכסי האומנות
והתרבות שנבזזו בפוטנציה, אנו מדגישים את החשיבות שכל בעלי העניין
ימשיכו ויתמכו בחקירה מוגברת ושיטתית אחר המ וצאות, בהתאם
לחקיקה, בארכיבים ציבוריים ופרטיים כאחד, וככל ש הדבר רלבנטי, לפעול
לכך ש תוצאות חקירה זו , כולל עדכו נים שוטפים, יהיו זמינים ב אינטרנט,
בכפוף לחוקי ותקנות הגנת הפרטיות. במקומות בהם הדבר לא נעשה עדיין,
אנו ממליצים בנוסף על הקמת מנגנונים לסיוע לתובעים ולאחרים
במאמציהם.

.3 בהיותנו מודעים ל עקרונות ועידת וושינגטון בדבר נכסי אמנות ש הוחרמו על
ידי הנאצים ו תוך בחינת הניסיון שנצבר מאז ועידת וושינגטון אנו ממליצים
לכל בעלי העניין להבטיח שהמערכ ות המשפטי ות שלהם או ההליכים
החלופיים, תוך לקיחה בחשבון את המסור ות ה משפטיות השונות, יאפשרו
פתרונות צודקים ו הוגנים בכל הנוגע לאומנות ש הוחרמה ונבזזה על ידי
הנאצים, ויבטיחו כי תביעות להשבת אותם פריטי אומנות ייושבו בזריזות
ועל בסיס העובדות והערכים ש ל התביעות וכל המסמכים הרלבנטיים
שהוגשו על ידי כל הצדדים . על מנת להגיע לפתרונות צודקים והוגנים, על
הממשלות ל קחת בחשבון את כל הסוגיות הרלבנטיות בשעה שהן מיישמות
הוראות חוק שונות אשר עלולות לסכל השבה של נכסי אומנות ותרבות כמו
גם יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות ככל הדבר מתאים על פי חוק.
יודאיקה ונכסי תרבות יהודית
בהכירנו כי השואה הביאה לביזה המונית של חפצי יודאיקה ו רכוש תרבותי יהודי
לרבות מגילות קודש , חפצים טקסיים וחפצים מבתי כנסת כמו גם ספריות, כתבי
יד, ארכיונים ותיעוד של הקהילות היהודיות, וכן,
מתוך המודעות כי הרצח של שישה מיליון יהודים לרבות קהילות שלמות במהלך
השואה משמעו שחלק גדול מעיזבון היסטורי זה אינו ניתן להשבה אחרי מלח מת
העולם השנייה, וכן,

7.
בהכירנו בצורך הדחוף לזהות דרכים להשג ת פתרון צודק והוגן לסוגיית היודאיקה
ורכוש תרבותי יהודי כאשר הבעלים המקוריים או היורשים של הבעלים היהודיים
המקוריים, יחידים או ישויות משפטיות, אינם ניתנים לזיהוי, תוך הכרה בכך שלא
קיים מודל עולמי,

.1 אנו מעודדים ותומכים במאמצים לזהות ולקטלג את אותם פריטים העשויים
להימצא בארכי ונים, ספריות, מוזיאונים וגנזכים אחרים, ממשלתיים ו בלתי
ממשלתיים, להשיב אותם לבעלים המקוריים החוקיים, יחידים או מוסדות
מתאימים אחרים, בהתאם לחקיקה הלאומית ולשקול רישום בינלאומי רצוני
של ספרי תורה וחפצי יודאיקה אחרים, ככל שהדבר הולם, וכן,

.2 אנו מעודדים נקיטה באמצעים שיבטיחו את ההגנה עליהם, יגרמו לכך
שחומרים מתאימים יהיו נגיש ים למלומדים וכאשר מתאים ואפשרי מבחינת
שימור, יחזירו ספרי תורה ופריטים טקסיים הנמצאים כיום בידי הממשלה
לשימוש בבתי כנסת , ככל שהדבר נדרש , ויאפשרו את ההפצה ו ההצגה
הבינלאומית של אותם פריטי יודאיקה על ידי פתרונות הולמים ומוסכמים.
חומרים ארכיוניים
הואיל ומתן גישה למסמכים ארכיוניים למלומדים ולתובעים כאחד הינו רכיב חיוני
ליישוב מחלוקות בדבר בעלות על נכס ים מתקופת השואה ולצורך קידום חינוך
ומחקר בדבר השואה ופשעים נאציים אחרים,
בהכירנו ב פרט בכך ש יותר ויותר ארכי ונים הפכו להיות נגישים לחוקרים ולציבור
הרחב, כפי ש מעיד ההסכם אליו הגיעו לגבי הארכיונים של שירותי ה איתור
הבינלאומיים בבאד ארולסן, גרמניה.
בברכנו את ההשבה של ארכיונים למדינות שמשטחן הם נלקחו במהלך או כתוצאה
מיידית של השואה,
אנו מעודדים מדינות וגופים אחרים המתחזקים או מ פקחים על ארכיונים
רלבנטיים להפוך אותם ל זמינים בהיקף המלא ביותר שניתן לציבור ולחוקרים
בהתאם לקווים המנחים של המועצה הבינלאומית לארכיונים , תוך התייחסות
מתאימה לחקיקה הלאומית לרבות הוראות בדבר פרטיות והגנת מידע, ותוך לקיחה
בחשבון את הנסיבות המיוחדות שנוצרו בתקופת השואה והצרכים של הניצולים

8.
ומשפחותיהם, במיוחד במקרים הנוגעים למסמכים שמקורם בכללים ובחוקים
נאציים.
חינוך, זיכרון, מחקר ואתרי הנצחה
בהכירנו את החשיבות של החינוך והזיכרון של השואה ופשעים נאציים אחרים
כלקח נצחי לכל האנושות,
בהכירנו בחשיבות העליונה של הצהרת שטוקהולם מחודש ינואר 2000 , בדבר חינוך,
זיכרון ומחקר בנושא השואה,
בהכירנו כי ההכרזה העולמית בדבר זכויות האדם נוסחה בחלקה הגדול מתוך הכרה
בזוועות שאירעו בשואה. וכן מתוך הכרה באמנת האו "ם בדבר מניעה וענישה בגין
פשע של רצח עם,
בזכרנו את פעולת האומות המאוחדות ו גופים בינלאומיים ולאומיים אחרים
לקביעת יום זיכרון בינלאומי להנצחת השואה,
תוך הצדעה ל עבודת כוח המשימה לשיתוף פעולה בינלאומי בדבר חינוך, זיכרון
ומחקר בנושא השואה אשר ציין את יום השנה העשירי ו תוך עידוד המדינות
המשתתפות בועידת פראג לשתף פעולה באופן הדוק עם כוח המשימה, וכן
תוך גינוי הכחש ת השואה ומאבק בהפחתת חשיבותה או צמצומה, ותוך עידוד
מנהיגי דעת קהל לצאת נגד הכחשה כזו, הפחתה בחשיבות השואה או צמצומה.

.1 אנו מעודדים בעוז את כל המדינות לתמוך או לייסד טקסי זיכרון והנצחה
שנתיים קבועים ולשמר מצבות ז יכרון ואתרים אחרים של זיכרון וקידוש
השם. אנו סבורים כי ישנה חשיבו ת להכללת כל היחידים וכל האומות שהיו
קורבנות של המשטר הנאצי באמצעות הנצחה ראויה של גורלם השונה.

.2 אנו מעודדים את כל המדינות לכלול , כעניין של עדיפות , חינוך על השואה
ופשעים נאצים אחרים בתוכנית הלימודים של מערכת החינוך הציבורית
ולספק מימון להכשרת המורים ולפיתוח או לרכ ישה של מ שאבים וחומרים
הדרושים לחינוך שכזה.

.3 מתוך אמונה חזקה שמשפט זכויות האדם הבינלאומי משקף שיעור חש וב
מההיסטוריה וכי הבנת זכויות האדם הינה חיונית לעימות עם ומניעה של כל

9.
הצורות הפלייה על רקע גזעי, דתי או אתני, לרבות אנטישמיות ותחושות כנגד
הצוענים, אנו מחויבים כיום לכלול את החינוך לזכויות האדם בתוכנית
הלימודים של מערכ ות החינוך שלנו . מדינות עשויות לרצות להשתמש במגוון
של אמצעים נוספים כדי לתמוך בחינוך שכזה , כולל, היכן שאפשר, רכוש ללא
יורשים.

.4 ככל שמתקרב העידן שבו עדי ראיה של השואה לא יהיו עוד איתנו וכ אשר
האתרים שבעבר שימשו מחנות ריכוז והשמדה נאצי ים יישארו ההוכחה
החשובה ביותר ש אינה ניתנת להכחשה בדבר הטרגדיה של השואה , החשיבות
והשלמות של אתרי ם אלה, כולל כל השרידים הניידים והנייחים שלהם , יהוו
ערך יסוד בכל הנוגע לכל המעשים שבוצעו באתרים אלה, ותהיה להם חשיבות
מיוחדת עבור התרבות שלנו ובמיוחד עבור חינוך הדורות הב אים. לכן אנו
מבקשים תמיכה רחבה בכל מאמצי השימו ר על מנת לשמר שרידים אלה
כעדות לפשעים שבוצעו שם וכזיכרון וכאזהרה לדורות הבאים וככל הניתן
לשקול להכריז עליהם כאתרי הנצחה לאומי בהתאם לחקיקה הלאומית.
פעולות עתידיות
בנוסף ל מטרות אלה אנו מברכים ואסירי תודה על יוזמת ממשלת צ 'כיה ל הקמת
המוסד האירופאי למורשת השואה בטרזינשטט )מוסד טרזינשטט ( למעקב אחר
עבודת ועידת פראג והצהרת טרזינשטט . המוסד ישמש כפורום בלתי מחייב
למדינות וארגונים המייצגים ניצולי שואה ו קורבנות אחרים של ה נאצים וארגונים
בלתי ממשלתיים כדי להציג ולקדם התפתחויות בנושאים שנדונו בוועידה ובהצהרה
זו, וכן לפיתוח ושיתוף בפרקטיקות המ יטביות ובקווים המנחים ב תחומים אלה
וכפי שצוין בסעיף 4 של פרק רכוש דלא ניידי . המוסד יפעל במסגרת של מוסדות
לאומיים, אירופאים ובינלאומיים אחרים כדי להבטיח שלא יעשו מאמצים כפולים ,
כגון כפילות בפעילות של כוח המשימה לשיתוף פעולה בנושא חינוך , זיכרון ומחקר
השואה.
בעקבות הליכי הועידה והצהרת טרזינשטט , הנציבות האירופית וצ'כיה כנשיאה
התורנית של האיחוד האירופי , ציינו את חשיבות ו של המוסד כאחד מה כלים
במאבק נגד גזענות , שנאת זרים ואנטישמיות באירופה ובשאר העולם , וקראו
למדינות אחרות ולמוסדות לתמוך ולשתף פעולה עם מוסד זה.

10.
על מנת לסייע להפצה של מידע , המוסד יפרסם דוחות קבועים על הפעילות הנוגעת
להצהרת טרזינשטט . המוסד יקים אתר י אינטרנט כדי לאפשר שיתוף של מידע,
במיוחד בתחום מוצאות חפצי אומנות , רכוש דלא ניידי , צרכי רווחה חברתית של
ניצולים, יודאיקה וחינוך בנושא השואה. כשירות מועיל לכל המשתמשים , המוסד
יתחזק ויפיץ רשימות אתרים ה ממומנים על ידי המדינות המשתתפות , ארגונים
המייצגים ניצולי שואה ו קורבנות אחרים של הנאצים ו ארגונים בלתי ממשלתיים,
וכן אתר אינטרנט המכיל רשימה של אתרי אינטרנט בדבר נושאים הנוגעים לשואה.
כן אנו ממליצים למדינות המשתתפות בועידת פראג לקדם ולהפיץ את העקרונות
שבהצהרת טרזינשטט ו מעודדים את אותן מדינות שהינן חברות בסוכנויות ,
ארגונים וישויות אחרות המתמודדות עם סוגיות חינוך , תרבות וחברה בכל העול ם,
לעזור בהפצת המידע על החלטות ועקרונות הנוגעים ל תחומים הנזכרים ב הצהרת
טרזינשטט.
תיאור מלא יותר של תפיסת ממשלת צ 'כיה ב נושא מוסד טרזינשטט ו ההצהרה
המשותפת של הנציבות האירופית וצ'כיה כנשיאת האיחוד האירופי ניתן למצוא
באתר של ועידת פראג ובפרוטוקולים של דיוני הועידה שיוצאו לאור.

רשימת המדינות
.1 אלבניה
.2 ארגנטינה
.3 אוסטרליה
.4 אוסטריה
.5 בלארוס
.6 בלגיה
.7 בוסניה והרצגובינה
.8 ברזיל
.9 בולגריה
.01 קנדה
.11 קרואטיה
.21 קפריסין
.31 הרפובליקה הצ'כית

11.
.41 דנמרק
.51 אסטוניה
.61 פינלנד
.71 צרפת
.81 מקדוניה- בעבר הרפובליקה היוגוסלבית של מקדוניה
.91 גרמניה
.02 יוון
.12 הונגריה
.22 אירלנד
.32 ישראל
.42 איטליה
.52 לטביה
.62 ליטא
.72 לוקסמבורג
.82 מלטה
.92 מולדובה
.03 מונטנגרו
.13 הולנד
.23 נורבגיה
.33 פולין
.43 פורטוגל
.53 רומניה
.63 רוסיה
.73 סלובקיה
.83 סלובניה
.93 ספרד
.04 שבדיה
.14 שוויץ
.24 תורכיה

12.
.34 אוקראינה
.44 בריטניה
.54 ארצות הברית
.64 אורוגוואי
(הכס הקדוש)משקיף
(סרביה )משקיפה


לייבסיטי - בניית אתרים