המוזיאון

דף הבית » המוזיאון

מוזיאון

חדרי ההנצחה והתערוכות במבנה הוכרו כמוזיאון רשמי ע"י מדינת ישראל בדצמבר  2011