Education Center

דף הבית » Education Center » Educational Programs on the Internet

Educational Programs on the Internet

תוכנית העשרה חינוכית למורים ותלמידים לצפייה ישירה

“המשך יבוא…”

בתוככי גטו טרזין, בצל הרעב, המוות והטרנספורטים, יצאו לאור 10 עיתונים של ילדים ובני נוער. הנערים כתבו בעיתונים רשימות המתארות את המציאות בגטו – על הרעב, הפרידה מחברים שעוזבים בטרנספורטים למזרח, על ההווי של הקבוצה. יחד עם זאת נכתבו גם חיבורים בנושאים מגוונים המעניינים נערים בגיל הנעורים, כמו: מדור הספורט, סיפורים בהמשכים על המערב הפרוע, מדע בדיוני, ציורי קומיקס ועוד.

לימוד נושא השואה באמצעות המפגש עם רשימות וחיבורים, שכתבו נערים בזמן היותם בגטו, מהווה דרך דידקטית חינוכית מתאימה לתלמידים בני גיל דומה לזה של כותבי העיתון.
לימוד בדרך זו מאפשר הזדהות, התחברות אישית של התלמידים אל הכותבים לפי תחומי עניין וכן הכרת החיים בגטו מזווית ראייה של ילדים ונערים בני אותו גיל.

“להיות בטרזין”

רשימת מקורות מידע על גטו טרזיינשטאט, מילון מושגים ופעילות חקר בנושא: “הזכות לכבוד והחובה לכבד”.
נושאים להכנת עבודות- חינוך הנוער בגטו טרזין, יום בחיי נער בתקופת הגטו, איך התמודדו בני נוער עם המוות בגטו ועם המשלוחים ל”מזרח”, משמעות האומנות בחיי אסירי הגטו, הגטו כהטעייה ומשמעות המזון בגטו.

“מסע בזמן היהודי”

התוכנית מעלה את הנרטיב של ארבע משפחות יהודיות שחיו בצ’כיה, פולין, ליטא וגרמניה. תחילתו בסוף המאה ה-19 בעת שבפולין, ליטא חסו עדיין בצילה של הממלכה הרוסית תחת שלטון הצארים; וסיומו מצד אחד בשואת העם היהודי באירופה בעת מלחמת העולם השניה, ומצד שני בארץ ישראל עם הקמתה של מדינת ישראל העצמאית.

מסען של ארבע המשפחות מסמל את מסע חייהן של מאות אלפי משפחות יהודיות באירופה המזרחית והמרכזית בתקופה זו, שנע סביב הווית חיים יהודית עשירה שמלאה בתוכנה את כל עולם וחייהם.

הפעילויות מקנות למורה ולתלמיד את היכולת לחזור על החומר, להעמיק את הידע, להבין טוב יותר את התהליכים, לקשר בין הנושאים השונים ולקבל את תמונת השלם.