גטו טרזיינשטאט

ציר זמן 1933 - 1945

1933

30 בינואר: אדולף היטלר עלה לשלטון.
20 במרס: הוקם מחנה ריכוז ראשון בדאכאו. ‏
‏1 באפריל: בגרמניה, הוכרז חרם על עסקים של כלל היהודים.
‏10 במאי: שריפה ציבורית של ספרים שנכתבו על ידי סופרים. ‏

1935

‏15 בספטמבר: חוקי נירנברג נחקקו.‏

1937

16 ביולי: הוקם מחנה ריכוז בוכנוואלד.

1938

13 במארס: גרמניה סיפחה את אוסטריה.‏
‏30-29 בספטמבר: נחתם "הסכם מינכן".‏
‏1 באוקטובר: הגרמנים נכנסו לאזור הסודטים.‏
‏10-9 בנובמבר: "ליל הבדולח", פוגרומים בגרמניה ובאוסטריה.‏

‎1939

15‎ במארס:‏‎ ‎גרמניה‎ ‎פלשה‎ ‎לבוהמיה‎ ‎ומורביה‎.‎
‎18-16‎ במארס:‏‎ ‎היטלר‎ ‎חתם‎ ‎על‎ ‎צו‎ ‎שקבע‎ ‎ששטחי‎ ‎צ‎'‎כיה‎ ‎ההיסטוריים יהפכו‎ ‎לשטח‎ ‎חסות‎ ‎של‎ ‎הרייך‎ – ‎הפרוטקטוראט‎ ‎של‎ ‎בוהמיה‎ ‎ומורביה‎.‎
הברון‎ ‎קונסטנטין‎ ‎פון‎ ‎נויראת‎ ‎התמנה‎ ‎כרייכספרוטקטור‎ ‎בבוהמיה‎ ‎ומורביה‎.‎
יולי: ‏‎"‎לשכה‎ ‎מרכזית‎ ‎להגירה‎ ‎יהודית‎" ‎התארגנה‎ ‎בפראג‎ ‎בפיקוחו‎ ‎של אדולף‎ ‎אייכמן‎.‎
‎4‎‏ ביולי:‏‎ ‎תלמידים‎ ‎יהודים‎ ‎הוצאו‎ ‎מבתי‎ ‎ספר‎ ‎ציבוריים‎ ‎ותיכוניים‎ ‎דוברי‎ ‎גרמנית‎.‎
‎11‎ באוגוסט:‏‎ ‎יהודים‎ ‎מאזורי‎ ‎הפרובינציות‎ ‎של‎ ‎הפרוטקטוראט‎ ‎נדרשו לעזוב‎ ‎בתיהם‎ ‎ולהתיישב‎ ‎בפראג‎. ‎טווח‎ ‎הזמן‎ ‎שניתן‎ ‎להם‎ ‎לביצוע‎ ‎הצו:‏‎ ‎שנה‎.‎
‎1‎ בספטמבר:‏‎ ‎גרמניה‎ ‎פלשה‎ ‎לפולין,‏‎ ‎פרוץ‎ ‎מלחמת‎ ‎העולם‎ ‎השנייה‎.‎
‎3‎‏ בספטמבר:‏‎ ‎בריטניה‎ ‎וצרפת‎ ‎הכריזו‎ ‎מלחמה‎ ‎על‎ ‎גרמניה‎.‎
‎26-19‎‏ באוקטובר:‏‎ 1,291 ‎יהודים‎ ‎ממורבסקה-‏‎ ‎אוסטרבה,‏‎ 1,584 ‎יהודים‎ ‎מווינה, ‎‎ 1,875‎יהודים‎ ‎מקטוביץ‎ ‎נשלחו‎ ‎לניסקו,‏‎ ‎אזור‎ ‎לובלין‎.‎

שילוחים בשנת 1939‏
‏4,750 יהודים גורשו לניסקו, אזור לובלין

1940

‏ 23 במארס: הרמן גרינג הורה על הפסקת משלוחים של יהודי הפרוטקטוראט לפולין.‏
‏ 9 באפריל: גרמניה כבשה את דנמרק ופלשה לנורווגיה.‏
‏ 30 באפריל: יהודי הפרוטקטוראט נדרשו למסור לשלטונות את רכושם: מניות, תכשיטים, ‏אגרות חוב וביטחונות כלכליים אחרים שבידיהם.‏
‏ 14 במאי: הולנד נכנעה לגרמניה.‏
‏ 8 באוגוסט: ילדים יהודיים סולקו מבתי הספר הציבוריים מהפרוטקטוראט.‏
‏ 13 בספטמבר: נאסר על היהודים לשכור דירות ואוּשר להם להצטרף לדירות שנשכרו בעבר ‏על-ידי יהודים בפרוטקטוראט.‏

1941

אפריל: נסגר המשרד הארצישראלי בפראג.‏
‏22 ביוני: גרמניה פלשה לברית המועצות.‏
5 ביולי: חוקי נירנברג בתוקף בפרוטקטוראט.‏
1 בספטמבר: יהודי גרמניה, אוסטריה והפרוטקטוראט חויבו לענוד טלאי צהוב.‏
27 בספטמבר: ריינהרד היידריך התמנה כממלא- מקום רייכספרוטקטור של בוהמיה ומורביה.‏
1 באוקטובר: בפקודת היידריך, על היהודים לסגור את כל בתי הכנסת ומוסדות פולחן אחרים.
10 באוקטובר: היידריך כינס לישיבה את ראשי האס.אס. בפרוטקטוראט שבה השתתף גם אייכמן, ‏לדיון בפתרון השאלה היהודית בפרוטקטוראט בפרוטקטוראט וחלקית ברייך הישן והודיע על הקמת הגטו בטרזיינשטאט.‏
‏16 באוקטובר – 3 בנובמבר: 5,000 יהודים מפראג גורשו לגטו לודז'.‏
‏16 בנובמבר: 1,000 יהודים מברין גורשו למינסק. ‏
‏24 בנובמבר: יחידת חלוץ ראשונה יצאה לטרזיינשטאט,כקבוצת עבודה להקמת הגטו. ‏
‏30 בנובמבר – 4 בדצמבר: טרנספורטים ראשונים מהפרוטקטוראט הגיעו לטרזיינשטאט. ‏
‏4 בדצמבר: יעקב אדלשטיין, מנהל המשרד הארצישראלי שהתמנה‎ ‎כזקן-היהודים, ויושב-ראש ‏מועצת הזקנים, הגיע לגטו עם חבר עוזריו. ‏
‏7 בדצמבר: מתקפה יפנית על פרל הארבור. ‏
‏11 בדצמבר: גרמניה הכריזה על מלחמה נגד ארצות הברית. ‏

שילוחים בשנת 1941
‏7,365 יהודים מהפרוטקטוראט גורשו לגטו טרזיינשטאט. 5,000 יהודים מפראג גורשו לגטו ‏לודז', 1,000 יהודים מברין גורשו למינסק.‏

1942

‏9 בינואר: טרנספורט ראשון של 1,000 איש נשלח מגטו טרזיינשטאט לגטו ריגה.‏
‏9 בינואר ו- 26 בפברואר: תליות פומביות בגטו שבהן הוצאו להורג שישה עשר צעירים יהודים, ‏שנתפסו בביצוע מעשים אסורים. ‏
‏20 בינואר: ועידה ואנזה דנה ב"פתרון השאלה היהודית באירופה". היידריך הודיע על ייעודו ‏הנוסף של גטו טרזיינשטאט: גטו ליהודים זקנים וליהודים בעלי זכויות מגרמניה ומאוסטריה. ‏
‏27 במאי: התנקשות של לוחמי התנועה הפרטיזנית הצ'כית בחיי היידריך. ‏
יוני: יהודים מגרמניה ומאוסטריה נשלחו לגטו טרזיינשטאט. בעקבות פינוי האוכלוסייה הצ'כית ‏שהתגוררה בעיר, גדל תחום הגטו.‏
‏18 בספטמבר: הצפיפות בגטו הגיעה לשיאה. 58,491 יהודים עצורים בעיר. מספר ‏הנפטרים הגיע ל- 3,941 נפש לחודש.‏
‏1 באוקטובר: הגרמנים הורו על שינוי בהרכב מועצת-הזקנים. מחצית מחבריה נתמנו מקרב ‏יהודי גרמניה ואוסטריה ומחצית נותרו מקרב יהודי הפרוטקטוראט.‏

שילוחים שנת 1942
בשנת 1942 נשלחו לטרזיינשטאט 99,601 יהודים: 52,125 מהפרוטקטוראט, 33,554 ‏מגרמניה, ו- 13,922 מאוסטריה.
‏44,871 מיהודי הגטו גורשו למזרח: ריגה, איסביצה, פיאסקי, זמושץ, מאלי- טרוסטניץ', ‏לובלין, אושוויץ-בירקנאו.

1943

‎31‎‏ בינואר:‏‎ ‎ד‎"‎ר‎ ‎פאול‎ ‎אפשטיין‎ ‎מברלין‎ ‎התמנה‎ ‎כזקן‎ ‎היהודים‎ ‎השני‎ ‎בגטו‎.‎
יעקב‎ ‎אדלשטיין‎ ‎ובנימין‎ ‎מורמלשטיין‎ ‎מווינה‎ ‎התמנו‎ ‎לסגניו‎.‎
אפריל‎: ‎יהודי‎ ‎הולנד‎ ‎גורשו‎ ‎לטרזיינשטאט‎.‎
‎19‎באפריל‎: ‎פרץ‎ ‎מרד‎ ‎בגטו‎ ‎ורשה‎.‎
‎ 6‎בספטמבר:‏‎ 5,007 ‎‏ מיהודי‎ ‎הגטו‎ ‎גורשו‎ ‎ל‎"‎מחנה‎ ‎המשפחות‎" ‎בבירקנאו‎.‎
אוקטובר:‏‎ ‎יהודי‎ ‎דנמרק‎ ‎גורשו‎ ‎לגטו‎ ‎טרזיינשטאט‎.‎
‏24 באוגוסט: 1200- 1,260 ילדים בגיל 13-6‏‎ ‎נשלחו לטרזיינשטאט מגטו ביאליסטוק‎.‎‏ ‏
‏5 באוקטובר:‏‎ 1,196 ‎ילדי‎ ‎ביאליסטוק‎ ‎ו‎ 53- ‎מלווים‎ ‎מגטו‎ ‎טרזיינשטאט‎ ‎גורשו
לבירקנאו‎. ‎כולם‎ ‎נרצחו‎ ‎בתאי‎ ‎הגז‎.‎
‎11‎בנובמבר:‏‎ ‎ספירת‎ ‎היהודים‎ ‎שבגטו‎ ‎טרזיינשטאט‎. ‎יעקב‎ ‎אדלשטיין‎ ‎נעצר‎.‎
‎18-15‎בדצמבר:‏‎ ‎טרנספורט‎ ‎שני‎ ‎של‎ 5,007 ‎יהודים‎ ‎נשלח‎ ‎ל‎"‎מחנה‎ ‎המשפחות‎",‎
ביניהם‎ ‎גורשו‎ ‎יעקב‎ ‎אדלשטיין‎ ‎ובני‎ ‎משפחתו‎ ‎ורבים‎ ‎מחבריו‎ ‎בהנהגה‎ ‎היהודית‎.‎

שילוחים‎ ‎בשנת ‏‎ 1943‎
‏ נשלחו‎ ‎לטרזיינשטאט:7,758‏‎ ‎מיהודי‎ ‎הפרוטקטוראט,‏‎, 5,384 ‎מגרמניה‎,‎‏ ‏‎ 295 ‎מאוסטריה‎ ‎ו‎ ‎‎456- ‎מדנמרק‎.‎
‎ 17,014 ‎מיהודי‎ ‎הגטו‎ ‎גורשו‎ ‎למחנה‎ ‎ההשמדה‎ ‎אושוויץ‎-‎בירקנאו‎.‎

1944

פברואר: ‏‎ ‎בפיקודו‎ ‎של‎ ‎מפקד‎ ‎המחנה‎ ‎השלישי‎, ‎קארל‎ ‎ראהם,‏‎ ‎החל‎ ‎תהליך "ייפוי הגטו"‏‎ ‎לקראת‎ ‎ביקור‎ ‎משלחת‎ ‎הצלב‎-‎האדום‎ ‎הבינלאומי‎.‎
‎9-8‎‏ במארס:‏‎ ‎יהודי‎ ‎טרנספורט‎ ‎ספטמבר 1943, הראשון‎ ‎שנשלח‎ ‎מטרזיינשטאט ל"מחנה‎ ‎המשפחות‎" ‎בבירקנאו,‏‎ ‎נרצחו‎ ‎בתאי‎ ‎הגז.‏‎ ‎נותרו‎ ‎בחיים‎ ‎רק‎ ‎כמה‎ ‎עשרות רופאים,‏‎ ‎אחיות,‏‎ ‎חולים‎ ‎ותאומים‎.‎
‎18-15‎במאי:‏‎ ‎טרנספורט‎ ‎שלישי‎ ‎של‎ 7,500 ‎יהודים‎ ‎נשלח‎ ‎מהגטו‎ ‎ל"מחנה המשפחות"‏‎ ‎בבירקנאו‎.‎
מאי‎-‎ספטמבר: הגרמנים‎ ‎מצלמים‎ ‎סרט‎ ‎תעמולה "תיעודי"- "טרזיינשטאט"‏‎ ‎על‎ ‎הגטו‎.‎
‎20‎‏ ביוני: יעקב‎ ‎אדלשטיין,‏‎ ‎זקן‎-‎היהודים‎ ‎הראשון‎ ‎של‎ ‎גטו‎ ‎טרזיינשטאט‎ ‎ובני משפחתו‎ ‎נרצחו‎ ‎באושוויץ‎.‎
‎23‎‏ ביוני: משלחת‎ ‎של‎ ‎הצלב-האדום‎ ‎הבינלאומי‎ ‎הגיעה‎ ‎לטרזיינשטאט‎ ‎לבדיקת מצב‎ ‎היהודים‎ ‎בגטו‎.‎
‎17‎ביולי: ששה‎ ‎ציירים‎ ‎שציוריהם הוברחו מחוץ לגטו, נעצרו,‏‎ ‎נחקרו‎ ‎ונלקחו‎ ‎ל"מבצר‎ ‎הקטן" ‏ומשם‎ ‎לבירקנאו‎.‎
28 בספטמבר:‏‎ ‎ד‎"‎ר‎ ‎פאול‎ ‎אפשטיין‎, ‎זקן‎ ‎היהודים‎ ‎השני‎, ‎נעצר‎ ‎והוצא‎ ‎להורג ב"מבצר‎ ‎הקטן‎".‎
ד"ר בנימין מורמלשטיין, מווינה, מונה, בפועל, כזקן-היהודים השלישי של הגטו.‏
‎28‎‏ בספטמבר‎ ‎עד‎ 28 ‎באוקטובר:‏‎ 18,402 ‎יהודים‎ ‎נשלחו‎ ‎מטרזיינשטאט לאושוויץ‎-‎בירקנאו‎.‎
‎26‎ בנובמבר:‏‎ ‎הימלר‎ ‎פקד‎ ‎על‎ ‎הריסת‎ ‎המשרפות‎ ‎באושוויץ‎-‎בירקנאו‎.‎
‎ 23‎בדצמבר:‏‎ ‎יהודים‎ ‎מסלובקיה‎ ‎נשלחו‎ ‎לגטו‎ ‎טרזיינשטאט‎.‎
‎15‎בדצמבר:‏‎ ‎ד‎"‎ר‎ ‎בנימין‎ ‎מורמלשטיין‎ ‎התמנה‎ ‎כזקן‎-‎היהודים‎ ‎השלישי‎ ‎של הגטו‎.‎

שילוחים‎ ‎בשנת ‏‎ 1944‎
‏7,010 יהודים‎ ‎נשלחו‎ ‎לטרזיינשטאט:‏‎ ‎‏413 יהודים‎ ‎מהפרוטקטוראט‎,‎
‏1,652 מגרמניה,209 מאוסטריה,4,599 מהולנד, 8 מדנמרק, 129 מסלובקי. ‏
‏12,737 יהודים מפוני מחנות הגיעו לטרזיינשטאט בשבועות האחרונים של המלחמה.‏
‎25,405‎‏ מיהודי‎ ‎הגטו‎ ‎גורשו‎ ‎למחנה‎ ‎ההשמדה‎ ‎אושוויץ‎-‎בירקנאו‎.‎שה

1945

‎5 פברואר: טרנספורט של 1200 איש יוצא לשוויץ ולחופש.
מארס:‏‎ ‎החל‎ ‎תהליך‎ ‎ה‎"‎ייפוי" ‎השני‎ ‎של‎ ‎גטו‎ ‎טרזיינשטאט‎.‎
‎6‎‏ באפריל: ‏‎ ‎ד"ר אוטו‎ ‎להנר‎ ‎ופאול‎ ‎דוננט‎ ‎ממשלחת‎ ‎הצלב‎-‎האדום‎ ‎הבינלאומי בליווי‎ ‎אייכמן‎ ‎הגיעו‎ ‎לביקור‎ ‎בטרזיינשטאט‎.‎
‎13‎באפריל: הצבא‎ ‎האדום‎ ‎כבש‎ ‎את‎ ‎וינה‎.‎
‎17‎באפריל:‏‎ ‎מחנה‎ ‎ברגן‎ ‎בלזן‎ ‎שוחרר‎.‎
‎ 20‎באפריל‎ ‎ועד‎ 6 ‎במאי,‏‎ ‎הגיע‎ ‎לטרזיינשטאט‎ ‎גל‎ ‎משלוחים‎ ‎ובהם‎ ‎כ‎ 13,000-‎יהודים‎ ‎שפונו‎ ‎ברכבות‎ ‎ובצעדות‎ ‎המוות‎ ‎ממחנות‎ ‎הריכוז‎ ‎שהיו‎ ‎ממוקמים‎ ‎בקווי העימות:‏‎ ‎בפולין,‏‎ ‎גרמניה,‏‎ ‎אוסטריה‎ ‎וצ‎'‎כיה‎.‎
‎23‎‏ באפריל: ‏‎ ‎הצבא‎ ‎האדום‎ ‎הגיע‎ ‎לברלין.‏
‏2 במאי:‏‎ ‎דוננט, נציג‎ ‎הצלב‎ ‎האדום‎ ‎מגיע לטרזיינשטאט‎.‎
‎4‎‏ במאי: "פעולת‎ ‎עזרה‎ ‎צ‎'‎כית",‏‎ ‎רופאים‎ ‎ואחיות‎ ‎מפראג‎ ‎הגיעו‎ ‎לטרזיינשטאט לעזור‎ ‎לניצולים‎ ‎שהיו‎ ‎חולים‎ ‎במחלות‎ ‎מדבקות
‎5‎‏ במאי: דוננט מונה כמפקד טרזיינשטאט, מורמלשטיין מתפטר מתפקיד זקן-היהודים. מפקד ‏המחנה ראם ואנשי ה-אס.אס עוזבים את טרזיינשטאט.‏
‎8‎‏ במאי: הצבא‎ ‎האדום‎ ‎הגיע‎ ‎לפראג‎ ‎ובשעות‎ ‎הערב‎ ‎שיחרר‎ ‎את‎ ‎גטו טרזיינשטאט. ‏
‎סוף‎ ‎מלחמת‎ ‎העולם‎ ‎השנייה‎.‎

שילוחים‎ ‎בשנת ‏‎ 1945‎
‎6,894‎‏ יהודים‎ ‎נשלחו‎ ‎לטרזיינשטאט:‏‎ 3,667 ‎יהודים‎ ‎מהפרוטקטוראט‎,‎
‎2,138‎‏ מגרמניה, ‏‎ 22 ‎מאוסטריה‎ 1,447 ‎מסלובקיה, ‏‎1,074 ‎‏ יהודים‎ ‎מהונגריה‎,‎
‎12,737‎‏ מיהודי‎ ‎המחנות‎ ‎הגיעו‎ ‎בשבועות‎ ‎האחרונים‎ ‎של‎ ‎המלחמה‎ ‎לגטו‎.‎
‎1,600‎‏ אסירים‎ ‎יהודים‎ ‎נשלחו‎ ‎לחופש‎ ‎עוד‎ ‎טרם‎ ‎סיום‎ ‎המלחמה‎.‎

גורל‎ ‎היהודים‎ ‎שנשלחו‎ ‎לטרזיינשטאט בין ‏‎ 1945-1941‎

‏סיכום:

‎157,193‎‏ יהודים‎ ‎נשלחו‎ ‎לגטו‎ ‎טרזיינשטאט‎.‎
‎35,409‎‏ מתו‎ ‎בטרזיינשטאט‎ ‎ממחלות,‏‎ ‎תת‎-‎תזונה‎ ‎וייאוש‎.‎
‎88,129‏ נשלחו‎ ‎למחנות‎ ‎ההשמדה‎.‎
‎ 4,136‎שרדו‎ ‎את‎ ‎מחנות‎ ‎ההשמדה‎.‎
‏1,600 נשלחו‎ ‎לחופש‎ ‎עוד‎ ‎טרם‎ ‎סיום‎ ‎המלחמה.‏
‎ 29,738שוחררו‎ ‎בטרזיינשטאט‎