Donations

דף הבית » Donation Form

Donation Form

אפשרויות לתרומה 

אפשר לשלוח תרומה באמצעות המחאה. אנא הדפיסו ומלאו את טופס הפרטים האישיים ובצירוף ההמחאה שלחו לכתובת:

בית טרזין, גבעת חיים איחוד, עמק חפר, 38935

לפנייה בעניין אימוץ ותמיכה בפרויקט אחד מתוך תכניות הפתוח המוצגות בדפי הקשר, או בכל נושא אחר, אנא צרו קשר עם יו”ר העמותה ד”ר אלי לוונטל.

טל:  6369515 – 04
פקס: 6369793 – 04

דוא”ל: [email protected]